Kuruluşlar açısından yatırım projeleri önemli bir harcama kalemi özelliği taşır. Bu sebeple söz konusu projelerin planlanan kapsam, nitelik, kalite ve tanımlanan bütçe dahilinde tamamlanabilmesi çok önemlidir.

Ülke Proje Yönetim olarak imza attığımız projelerin inşaatını tamamlamak için gerekli olan insan gücü, malzeme, ekipman vb. ihtiyaçların doğru ve verimli olarak kullanımını sağlıyoruz. Teknik liyakat ve uzmanlığımızın beraberinde kaliteli ve disiplinli bir çalışma ile maliyeti optimumda, kaliteyi yüksek seviyede tutmayı hedefliyoruz.

Solution Cube özellikle Endüstriyel Tesis Yönetimi kavramını çok daha teknolojik bir altyapıya dönüştürüp, ölçülebilir, kontrol edilebilir, yönetilebilir ve raporlanabilir bir hale getirmek hedefiyle 2014 yılında kurulmuştur. Sunmakta olduğumuz Endüstriyel IoT ekipmanları, bulut tabanlı IoT platformu ve veri analiz katmanları sayesinde personel, enerji, ekipman, üretim verimliliği ölçüm ve analiz hizmeti veriyor, müşterilerimizin karlılıklarını arttırarak, rekabet şartlarını kolaylaştırıyor, üretim planlamalarında öngörülebilirliklerini arttırıyor geleceğe hızla hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Sunmakta olduğumuz Endüstriyel IoT ekipmanları, bulut tabanlı IoT platformu ve veri analiz katmanları sayesinde personel, enerji, ekipman, üretim verimliliği ölçüm ve analiz hizmeti veriyor, müşterilerimizin karlılıklarını arttırarak, rekabet şartlarını kolaylaştırıyor, üretim planlamalarında öngörülebilirliklerini arttırıyor geleceğe hızla hazırlanmalarını sağlıyoruz.

EPTAŞ Enerji, yeni düzenlemelerle enerji sektöründe serbest tüketici limitinin düşmesi ve ikili anlaşmaların önünün açılmasıyla birlikte elektrik satış çalışmalarına hız vermekte, serbest tüketici limitini geçen tüm tarife gruplarına tüketim ayrımı gözetmeksizin ucuz elektrikten faydalanma olanağı sunmaktadır.

ATP Enerji ve Çevre Sistemleri olarak ülkemizin her geçen gün artan enerji ihtiyacının karşılanması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, çevre kirliliğinin minimum seviyelere indirilerek yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarının oluşturulması adına çalışmaktayız.

Çocuklarımıza miras olarak yaşanabilir tabiat bırakmayı hedefleyen firmamız, enerji alanında vermekte olduğu hizmet ile beraber, ülke ekonomisine de olumlu katkı vermenin haklı gururunu yaşamaktadır.

4708 sayılı kanun gereği iş verenin zorunlu olarak alması gereken denetim hizmetini, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak proje yönetimi hizmetimiz için oluşturduğumuz kadrolarla yöneterek iş verenlerimize ciddi bir maliyet avantajı sağlıyoruz.

Gayrimenkul sektörünün dinamiklerini ve hukuki özelliklerini yakından takip eden uzman kadromuz ile yatırımlara değer katıyoruz. Gerek satış gerekse kiralama opsiyonlarını; hukuki, teknik ve fiziki veriler ile yorumlayarak hızlı ve sonuç odaklı hizmet vermekteyiz. Projelerin ve şirketlerin marka değerlerini yükselterek profesyonel stratejilerle satışların karlılığının ve hızının arttırılmasına yön veriyoruz.